Toàn cảnh buổi khai giảng lớp học.

Lớp tập huấn đợt này có 35 học viên, dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian 3 tháng. Các học viên sẽ được trang bị những kiến thức về lịch sử, một số nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Mông; ngôn ngữ giao tiếp, sinh hoạt hàng ngày, những mẫu câu, từ ngữ có liên quan chuyên môn, nghiệp vụ. 

Ngoài ra, lớp học sẽ tổ chức đi thực tế tại các đơn vị, địa phương nhằm gắn kết lý luận với thực tiễn, củng cố thêm kiến thức đã học.

Thanh Tuấn