Năm 2015, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Cao Bằng về nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thanh Duyên – Phạm Tâm