Trong năm 2014, Công an tỉnh đã đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Công an làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống tội phạm và giữ gìn ANTT, kiềm chế được sự gia tăng của các loại tội phạm, nâng cao tỷ lệ khám phá án. Năm qua, tỷ lệ án được điều tra làm rõ đạt cao, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được khám phá đạt tỷ lệ 90,8%.

Trong năm, phong trào “Toàn dân BVANTQ” từng bước được củng cố và phát triển, xuất hiện nhiều mô hình quần chúng tiêu biểu, cách làm sáng tạo trong công tác giữ gìn ở cơ sở. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo cho các phòng nghiệp vụ hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng lực lượng bảo vệ cơ quan và lực lượng công nhân xung kích làm nhiệm vụ bảo vệ doanh nghiệp, nhà máy khi có tình hình phức tạp xảy ra. Qua đó, đã tạo được chuyển biến từ tư tưởng đến hành động trong toàn lực lượng Công an tỉnh, lễ tiết tác phong, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân được nâng cao.

L.Ánh