Đến dự có đồng chí Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, lãnh đạo Công an tỉnh và đông đảo cán bộ, chiến sỹ Công an.

Đại tá Đào Ngọc Nghĩa, Phó giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo những kết quả đạt được của lực lượng Công an Bình Thuận trong thời gian qua.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã tặng Giấy khen cho 55 tập thể, 75 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Công an và Chỉ thị số 43 của Tỉnh ủy Bình Thuận về đẩy mạnh phong trào “ Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và tặng Giấy khen cho 54 tập thể, 72 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bích Thuận