Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, lực lượng bảo vệ dân phố trong những năm qua đã làm tốt vai trò phối hợp với lực lượng CAND trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở. Trước yêu cầu khách quan của tình hình thực tế, đòi hỏi lực lượng bảo vệ dân phố phải nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, trình độ kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và các kỹ năng.

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Nội dung tập huấn nhằm trang bị cho lực lượng bảo vệ dân phố kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ công tác, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở; phổ biến kịp thời các thông tin, tình hình, diễn biến về an ninh chính trị ở trong nước và quốc tế. Qua đó giúp các đồng chí bảo vệ dân phố hiểu rõ được âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lớp tập huấn trang bị kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố.

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt đề nghị các học viên tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu kiến thức pháp luật và tham mưu với Đảng uỷ - UBND các phường trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Được biết, trên địa bàn quận Đống Đa hiện nay có hơn 1.200 cán bộ tham gia lực lượng bảo vệ dân phố tại 21 phường. Do đó, Công an quận Đống Đa sẽ tổ chức 6 đợt tập huấn, mỗi đợt 200 đồng chí từ ngày 30/9 đến 5/11.

A.Quỳnh