Để phong trào phòng chống tội phạm có hiệu quả, Công an phường đã chú trọng các biện pháp đẩy mạnh phong trào Toàn dân BVANTQ kết hợp với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Nhiều mô hình đã phát huy tác dụng thiết thực như "Quản lý giáo dục người chưa thành niên vi phạm pháp luật", "Phối hợp cán bộ Công an hưu trí tuyên truyền, giáo dục đối tượng chậm tiến".

Công an phường nắm tình hình tại nhà dân.

Hiện phường có 203 đối tượng hình sự, trong đó 163 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng được gia đình và đoàn thể theo dõi quản lý. Vì vậy, trong 6 tháng đầu năm 2018 phạm pháp hình sự chỉ xảy ra 4 vụ, giảm 5 vụ so với cùng kỳ. Công an phường đã phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ 3 vụ.   

Trung tá La Đình Phụng, Trưởng Công an phường cho biết, nhiệm vụ sắp đến vẫn là tăng cường công tác vận động người dân tự giác thực hiện việc chỉnh trang đô thị, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở từng khu dân cư, tiếp tục các giải pháp làm giảm tội phạm và tệ nạn cờ bạc.

Vì vậy Công an phường cần phối hợp với Ban điều hành khu phố, đoàn thể, gia đình tăng cường công tác quản lý đối tượng có tiền án, tiền sự, phòng ngừa tội phạm, hỗ trợ tích cực để thực hiện các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Tấn Tài