Đảng bộ Cục Tham mưu An ninh

“Nâng cao chất lượng công tác phân tích, đánh giá và dự báo tình hình; chủ động đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an những chủ trương, đối sách bảo vệ an ninh quốc gia” – là những nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại Đại hội Đảng bộ Cục Tham mưu An ninh – Tổng cục An ninh, Bộ Công an (nhiệm kỳ 2015 – 2020), tổ chức tại Hà Nội, sáng 2/7.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ Cục Tham mưu An ninh luôn đoàn kết thống nhất, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác an ninh. Phối, kết hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đề xuất với Trung ương Đảng, Chính phủ nhiều chủ trương, chính sách, quyết sách đúng đắn trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội…

Tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra đối với công tác tham mưu an ninh hiện nay là phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phân tích, đánh giá và dự báo tình hình; chủ động đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an những chủ trương, đối sách trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chú trọng đổi mới sâu sắc, toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ an ninh cả về phương diện lý luận và thực tiễn, đặc biệt là công tác nghiệp vụ cơ bản. Làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình là vừa thực hiện chức năng tham mưu, vừa giúp lãnh đạo các cấp thực hiện chức năng quản lý, điều hành, kiểm tra, đôn đốc, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái

Trong các ngày 1 và 2/7, Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên toàn tỉnh tiếp tục được giữ vững và ổn định, không để xảy ra những vấn đề phức tạp, không có điểm nóng về an ninh trật tự; an ninh kinh tế, văn hoá tư tưởng, an ninh trong vùng dân tộc, tôn giáo, an ninh xã hội được đảm bảo. Đã chỉ đạo mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, do vậy số vụ phạm pháp hình sự giảm 2,7%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 80,55%, trọng án đạt 98,56%.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kì vừa qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng uỷ Công an tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, nâng cao năng lực công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT.

Lãnh đạo lực lượng Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm; tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ CBCS.

H.Việt - G.Lương - T.Bình