Trong công tác chiến đấu, đồng chí Phan Văn Vĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới, 10 tập thể, 6 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công...

K.Q

Lạng Sơn: Ngày 19/5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ (2000 - 2005), 5 năm qua, Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm tốt công tác nghiệp vụ, giữ vững an ninh quốc gia, liên tục mở các đợt tấn công, truy quét tội phạm, không để gia tăng các loại tội phạm, làm giảm phạm pháp hình sự... 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân của Công an tỉnh Lạng Sơn đã được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và các ban, ngành, đoàn thể tặng nhiều huân chương, huy chương, bằng khen, cờ thi đua xuất sắc...

T.G

Quảng Trị: Ngày 20/5, Công an Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ 4 (2001 - 2005). Những năm qua, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" gắn với phong trào "Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND" của Công an Quảng Trị đã được đẩy mạnh và duy trì thường xuyên, thực sự trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tổng kết phong trào thi đua, 2 tập thể và 12 cá nhân đã được Bộ Công an tặng bằng khen; 1 tập thể được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; tập thể Công an tỉnh Quảng Trị được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen

Khánh Hà