Tại mỗi nơi đến, Ban Giám đốc đã thăm hỏi thân tình, chúc cán bộ hưu trí, các vị sư và đồng bào phật tử có một mùa Sêne Đôlta vui tươi, hạnh phúc, an lành. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp của cán bộ Công an hưu trí, người có uy tín và các vị sư trong việc phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến bà con và đồng bào phật tử, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh thăm tặng quà cho các vị chức sắc. 

Nhân dịp này, cán bộ Công an hưu trí và các vị sư đã bày tỏ niềm vui trước những cố gắng của lực lượng Công an toàn tỉnh trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ nhân dân tỉnh nhà nói chung, bà con Khmer nói riêng an tâm lao động sản xuất, sinh hoạt tôn giáo lành mạnh.

Giang Hồ