Sau một thời gian ngắn phát động, đã có hơn 400 cán bộ, chiến sĩ viết đơn tình nguyện tham gia ngân hàng máu sống. Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Xuân Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương tinh thần vì cộng đồng của cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí khẳng định, việc thành lập ngân hàng máu sống là hết sức cần thiết nhằm chủ động trong việc tổ chức nguồn máu dự trữ phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng và cứu sống nhân dân trong trường hợp bị thiên tai, tai nạn... cần cung cấp máu với số lượng lớn và giao trách nhiệm cho Đoàn thanh niên xung kích trong hoạt động này

T. Phong