Dự buổi làm việc về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình; Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình...

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT nói chung và đánh giá cụ thể các mặt công tác viễn thông, cơ yếu, công nghệ thông tin, cảnh vệ và đối ngoại tại địa phương.

Đồng thời, thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc trong thời gian tới.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2020, Công an tỉnh Thái Bình đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đã đề ra.

Đã chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả nhiều biện pháp làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đấu tranh, trấn áp, kiềm chế các loại tội phạm; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

Các mặt công tác viễn thông, cơ yếu, công nghệ thông tin, cảnh vệ và đối ngoại đạt mục tiêu, yêu cầu theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra; góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công mà Công an tỉnh Thái Bình đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, nhấn mạnh, bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, Công an tỉnh Thái Bình cần khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới chỉ rõ, thời gian tới, tình hình ANTT có nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi Công an tỉnh Thái Bình cần nâng cao năng lực dự báo tình hình, làm tốt công tác tham mưu, giải quyết tốt các vấn đề nổi lên trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị về nhiệm vụ công tác Công an năm 2020; tập trung rà soát, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ đạo của Bộ và các nhiệm vụ đã được đề ra, trong đó chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chú trọng phòng ngừa xã hội kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Thứ trưởng đánh giá, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ hiện nay đòi hỏi lực lượng CAND phải tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào công tác, chiến đấu; có giải pháp bảo mật phương tiện, đường truyền...

Do đó, Công an tỉnh Thái Bình cần thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, công nghệ thông tin, viễn thông; tranh thủ tối đa sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và khai thác các nguồn lực của địa phương để phát triển tiềm lực hậu cần, kỹ thuật, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, từ đó chủ động đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu.

Tăng cường trao đổi, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ, xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đối ngoại, viễn thông, cảnh vệ; nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ, năng lực cho cán bộ, chiến sỹ, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Xuân Mai-Vũ Linh