Các đội thi trải qua 4 phần thi: năng khiếu, lý thuyết, xử lý tình huống nghiệp vụ và hùng biện, với các nội dung tìm hiểu về Nghị định 38/CP của Chính phủ về bảo vệ dân phố (BVDP) quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của lực lượng BVDP, những quy định về công tác BVDP, công tác tuyên truyền vận động quần chúng xử lý, giải quyết các tình huống liên quan đến ANTT trên địa bàn.

Thông qua hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực cho lực lượng BVDP, đồng thời cũng là dịp để lực lượng BVDP học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, bổ sung kiến thức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo tốt ANTT ở từng địa bàn, khu dân cư.

Kết quả hội thi: phường Văn Miếu đạt giải nhất, phường Cửa Nam đạt giải nhì, phường Vỵ Xuyên đạt giải ba

Xuân Phong