Đến dự có Thiếu tướng Trần Long Xuyên, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; đại diện nhà thầu liên danh Mesa – Nec Nhật Bản; các sở, ban, ngành của TP.

Hà Nội và đại diện Công an 5 quận. Công an TP. Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tổ chức điều tra thông tin về dân số; thu thập và tổng hợp đầy đủ, chính xác những thông tin cơ bản, cần thiết về nhân khẩu, hộ khẩu của mọi người dân cư trú trên địa bàn 5 quận. Cung cấp dữ liệu chuẩn ban đầu cho việc tạo lập hệ cơ sở dữ liệu quản lý  dân cư của TP. Hà Nội và Trung tâm tích hợp dữ liệu quản lý dân cư của Công an thành phố.

Theo Thiếu tướng Trần Long Xuyên, các nhà thầu đảm bảo đúng cam kết, theo đúng tiến độ chương trình đặt ra, đảm bảo đúng chất lượng và yêu cầu của Việt Nam. Công tác điều tra thông tin yêu cầu vừa đảm bảo khoa học, tiết kiệm, tránh hiểu lầm, gây phiền hà đối với người dân; vừa đảm bảo tính chính xác và đầy đủ về thông tin dữ liệu

Hiền - Hiếu