Qua 10 năm triển khai, tổ chức bộ máy Công an các quận, huyện thuộc Công an TP Đà Nẵng ngày càng được củng cố, kiện toàn; công tác sắp xếp, bố trí biên chế, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy đã được tăng cường về số lượng và có sự chuyển biến về chất lượng. 

Chế độ chính sách đối với CBCS được thực hiện kịp thời; công tác chỉ huy, chỉ đạo, phân công, phân cấp trong công tác nghiệp vụ ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, tạo được sự phối hợp nhịp nhàng, gắn kết; công tác cải cách hành chính; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện ngày càng được chú trọng...

Kết quả nổi bật của Công an TP Đà Nẵng trong việc thực hiện Chỉ thị 03 là đã xây dựng lực lượng Công an cấp quận, huyện vững mạnh, giữ ANCT và TTATXH, không để tội phạm lộng hành, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của TP, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03. Cụ thể là việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, đặc biệt là quản lý địa bàn, đối tượng vẫn còn sơ hở; tính chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về ANTT chưa cao, còn để sơ hở trên một số lĩnh vực.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu Công an các quận huyện chủ động nghiên cứu, quán triệt thực hiện 5 bài học kinh nghiệm và 9 nhiệm vụ quan trọng để tiếp tục phát huy kết quả thực hiện chỉ thị 03, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác dân vận, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn TTATXH tại cơ sở...

 Nhân dịp này, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Công an


Thân Lai