Hội diễn lần này có 31 đoàn Nghệ thuật quần chúng gồm 44 đơn vị lực lượng Công an tham gia với 107 tiết mục với các tiết mục ca, múa, nhạc, ngâm thơ, tiểu phẩm,...

Các chương trình, tiết mục tham gia hội diễn tập trung ca ngợi Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu; ca ngợi truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và những hình ảnh cao đẹp của CBCS công an trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc nhân dân.

Nhiều tiết mục được dàn dựng đặc sắc, cuốn hút người xem.

Tại Hội diễn, khán giả  cảm nhận hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an thông qua các chương trình, tiết mục được dàn dựng mới, cuốn hút người xem. Hội diễn trong vòng 3 ngày và kết thúc vào ngày 31-8.

Trần Lĩnh