Công an TP Đồng Hới "vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ đạo đức lối sống", Công an Bố Trạch "Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân", PA35 "Thái độ chân thành, quy trình chặt chẽ"…

Với những cống hiến không biết mệt mỏi, trong 5 năm qua, Công an Quảng Bình có 3 đơn vị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng, 1.486 huy chương các loại, 128 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, 22 cán bộ, chiến sĩ đạt Chiến sĩ thi đua toàn ngành…

Sông Lam