Đây là đơn vị được Đảng ủy Cục Quản lý xuất, nhập cảnh lựa chọn đại hội điểm. Điều này thể hiện sự tin tưởng của Đảng ủy, lãnh đạo Cục Quản lý xuất, nhập cảnh đối với Đảng bộ Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Nội Bài.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài do Thượng tá Nguyễn Thị Bình Phương, Trưởng Công an cửa khẩu trình bày nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2018-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Cục Quản lý xuất, nhập cảnh, với tinh thần “Nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đảng ủy Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đã khắc phục mọi khó khăn, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu đề ra. 

Đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Cục trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh; đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 Lãnh đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và kiểm tra, giám sát trong Đảng...

Trung tướng Bùi Mậu Quân phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 với 5 chỉ tiêu phấn đấu. Theo đó, hằng năm Đảng bộ Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài sẽ phấn đấu đạt, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong đó có 60 % tổ chức Đảng xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; không có Đảng viên vi phạm pháp luật, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trung tướng Bùi Mậu Quân, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý xuất, nhập cảnh đánh giá cao những kết quả nổi bật Đảng bộ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Trung tướng Bùi Mậu Quân đề nghị Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ với nội dung, biện pháp thực hiện phù hợp. Tiếp tục nắm chắc địa bàn, đổi mới và ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại trong công tác xuất, nhập cảnh; phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động vi phạm luật về xuất, nhập cảnh. Bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh, chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tin học và công nghệ cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Bùi Mậu Quân và các đại biểu dự Đại hội.

Về công tác xây dựng Đảng, Trung tướng Bùi Mậu Quân đề nghị Đảng bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy phù hợp với đặc điểm, tính chất công tác của đơn vị; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, chấp hành điều lệ, kỷ luật trong Đảng; tăng cường công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới.

Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài nhiệm kỳ 2020-2025.

X.Mai