Theo đó, đợt đặc xá tha tù trước thời hạn lần này, Lâm Đồng có 8 phạm nhân. Đây là những phạm nhân trong thời gian chấp hành án đã có nhiều nỗ lực cải tạo, phấn đấu trở thành những công dân tốt. Kết quả cải tạo và hạnh kiểm đều đạt loại khá, tốt.

Đại tá Nguyễn Phú Chuyển phát biểu tại lễ công bố

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Phú Chuyển, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan Thi hành án hình sự Lâm Đồng cho biết, đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân là chủ trương lớn, thể hiện chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng và Nhà nước, là truyền thống nhân đạo của dân tộc ta. Qua đó cùng là dịp để khuyến khích những người phạm tội đang phải chấp hành án trong các nhà tạm giam rèn luyện, phấn đấu, sớm được tha tù, trở thành người có ích cho xã hội.

Trao Quyết định tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân

Phát biểu tại lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2016, phạm nhân vừa được tha tù trước thời hạn H. N. T (Đà Lạt) cho biết, trong thời gian chấp hành án, những phạm nhân như anh đã hiểu rõ lỗi lầm trong quá khứ và quyết tâm cải tạo thật tốt để được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Các phạm nhân nhận hỗ trợ tiền về nhà

Anh T. hứa sẽ nghiêm chỉnh thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quyết tâm không để xảy ra phạm tội một lần nữa dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bên cạnh đó, anh cũng sẽ tích cực tham gia tuyên truyền tới cộng đồng dân cư địa phương nghiêm túc sống theo Hiến pháp và pháp luật, quyết không thực hiện phạm tội.

Kim Ngân