Tại hội nghị, Thượng tá Bùi Đức Bình, Phó trưởng Công an huyện báo cáo tình hình an ninh trật tự trong 6 tháng đầu năm 2018 trên địa huyện. 

Qua đó nhân dân có nhiều ý kiến đóng góp cho lực lượng công an xã, công an huyện, tập trung vào những vấn đề như: Cần tăng cường hơn nữa việc tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; việc bám nắm địa bàn, sự sâu sát với các cấp cơ sở của một số cán bộ chiến sỹ phụ trách địa bàn hạn chế...


Cán bộ phụ trách xã thay đổi nên khó khăn trong nắm bắt tình hình cơ sở. Công an huyện cần nắm chắc hơn nữa về việc người nước ngoài đi vào địa bàn; đề nghị Công an phối hợp với chính quyền các cấp tuyên truyền phòng ngừa về tội phạm hiếp dâm trẻ em...

Các ý kiến của nhân dân đã được lãnh đạo Công an huyện giải trình; một số vấn đề còn tồn tại, Lãnh đạo Công an huyện ghi nhận, tiếp thu sẽ kiên quyết khắc phục trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh mong muốn nhân dân có nhiều ý kiến đóng góp nhằm nâng cao trách nhiệm của lực lượng công an, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện...

Thanh Tuyền