Với mục tiêu chính là trang bị những kiến thức, kỹ năng điều hành nhằm từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ. Hội thi đã xây dựng một bộ đề thi tập trung vào những kiến thức về Đảng, công tác tổ chức, xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Điểm nhấn của hội thi là việc các thí sinh vận dụng những kiến thức và hiểu biết của mình để giải quyết những tình huống thực tiễn trong sinh hoạt và điều hành chi bộ, Đảng bộ cơ sở, thể hiện rõ vai trò của người đứng đầu trong điều hành hoạt động của chi bộ.

Hội thi cũng là dịp để cấp ủy các chi, Đảng bộ củng cố lại kiến thức về nghiệp vụ công tác Đảng, qua đó cũng giúp Đảng ủy Công an tỉnh đánh giá chất lượng một cách chính xác để đề ra những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cấp ủy viên.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải cho 3 thí sinh đạt loại xuất sắc, 15 thí sinh đạt loại giỏi

Văn Nhất