Kế hoạch “Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ” của Công an tỉnh Hưng Yên thực hiện theo 8 tiêu chí về xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực và 6 tiêu chí vì nhân dân phục vụ. 

Đại tá Phạm Văn Đôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, việc xây dựng và triển khai kế hoạch xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng của Công an tỉnh; góp phần xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị, tư tưởng, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sỹ Công an toàn tỉnh.

GS.TS Hoàng Chí Bảo và Đại tá Phạm Văn Đôn trao sách cho đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện khoa học nghiên cứu nhân tài – nhân lực quốc gia Việt Nam nói chuyện chuyên đề về “Văn hóa giao tiếp, ứng xử theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND”. 

GS.TS Hoàng Chí Bảo cũng giới thiệu những điểm nổi bật và ý nghĩa thiết thực của việc nghiên cứu cuốn sách “CAND Việt Nam với tác phẩm tư cách người Công an cách mệnh của Hồ Chí Minh” của tác giả Thượng tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản năm 2017.

Nhân dịp này, GS.TS Hoàng Chí Bảo và Đại tá Phạm Văn Đôn đã trao những cuốn sách “CAND Việt Nam với tác phẩm tư cách người Công an cách mệnh của Hồ Chí Minh” của Bộ trưởng Tô Lâm cho đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương để làm tài liệu nghiên cứu, sinh hoạt, phổ biến trong đơn vị.                           

LC - PH