Người tham dự sẽ phải trả lời 5 câu hỏi trong đó có 4 câu liên quan đến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động thủy sản về đảm bảo an toàn cho người và tàu, thuyền cá; và 1 câu là bài viết phản ánh về những điển hình tiêu biểu trong công tác bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa và an toàn cho người, tàu cá hoạt động thủy sản; phê phán các tổ chức, cá nhân quản lý hoặc trực tiếp tham giao thông và hoạt động thủy sản không chấp hành  hoặc chấp hành chưa tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực GTĐTNĐ... Thời hạn nộp bài dự thi từ nay cho đến hết ngày 25/11/2009. 

Ban tổ chức cuộc thi sẽ lựa chọn lấy 20 bài thi xuất sắc nhất gửi về Ban tổ chức cuộc thi toàn quốc vào ngày 30/11/2009

T.Huyền