Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2020. Đảng ủy, Giám đốc Công an Hà Nam đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố thực hiện đúng quy trình, các bước tuyển chọn đúng luật, đúng quy định, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Theo đó, tiêu chuẩn tuyển chọn là nam thanh niên độ tuổi từ 18 đến 25, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Nam, đảm bảo sức khỏe và các tiêu chuẩn về chính trị; tốt nghiệp Trung học phổ thông; riêng công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

Theo Nghị định số 70/2019/NĐ-CP, ngày 23/8/2019 của Chính phủ, điểm mới trong công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm nay là: Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được rút ngắn từ 36 tháng xuống còn 24 tháng. Chế độ chính sách được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; được cộng 02 điểm khi thi tuyển vào các trường CAND; sau khi hết thời gian phụ vụ tại ngũ được xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp; bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ, vợ, con đẻ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và chế độ trợ cấp khó khăn do ngân sách Nhà nước đảm bảo; được hưởng các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật và của Ngành Công an....

Địa điểm đăng ký tuyển chọn tại trụ sở Công an các xã, phường, thị trấn (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) từ ngày 1-11-2019 đến hết ngày 20-11-2019.

Trung Dũng