Đồng Tháp có chiều dài biên giới 48,702km giáp với tỉnh Prayveng-Campuchia, có 8 xã biên giới thuộc hai huyện Hồng Ngự  và Tân Hồng, có 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu quốc gia, 7 cửa khẩu phụ và nhiều đường tắt qua lại biên giới. Lợi dụng những phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bọn tội phạm vẽ ra viễn cảnh giàu sang bên kia biên giới, để dụ dỗ, lừa gạt chị em bán vào các điểm hoạt động mại dâm.

Để ngăn chặn tình trạng này, 2 năm trở lại đây Công an tỉnh đã phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, xây dựng các khu phố, khóm, ấp văn hóa... tạo nên thế trận toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới nói riêng.

Lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương lên danh sách các đối tượng có tiền sự, tiền án và có biểu hiện nghi vấn buôn bán phụ nữ, trẻ em, giáo dục và có biện pháp quản lý chặt chẽ để họ không tái phạm. Đẩy mạnh công tác điều tra, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu. Ký kết kế hoạch giao ước hợp tác trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em với tỉnh Prayveng nhằm kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm, giải cứu nạn nhân.

Theo dự đoán của các ngành chức năng, tình hình tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn còn diễn biến phức tạp. Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm sắp tới còn gặp nhiều khó khăn, bởi người bị hại vẫn ngại hợp tác với cơ quan chức năng. Công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thời gian gần đây tuy có chuyển biến, nhưng đôi lúc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em...

Để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, trong năm 2007, ngoài việc tuyên truyền phát động cho người dân ý thức  tố giác tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới, Công an tỉnh thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để quản lý, phòng ngừa các đối tượng có tiền án, tiền sự, có biểu hiện buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là vận động người bị hại mạnh dạn tố giác tội phạm, đảm bảo an toàn cho người cung cấp thông tin cũng như nạn nhân của các vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em; quản lý việc đăng ký kết hôn, cho, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài; kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, tăng cường kiểm tra, kiểm soát khu vực cửa khẩu, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu...

Tăng cường, chú trọng việc đào tạo bồi dưỡng từng bước nâng cao năng lực nghiệp vụ, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này

Ngọc Hân