Từ năm 2005 đến nay, qua các phong trào thi đua, các đơn vị Công an thực hiện tốt công tác phòng ngừa, thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình hoạt động của bọn tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; mở các đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo tốt ANTT.

Với những thành tích đạt được,  5 năm qua, toàn Công an tỉnh có 369 lượt tập thể, 1.673 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 4 tập thể và 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng vì lập được thành tích đột xuất; có 10 tập thể và 8 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã khen thưởng 18 tập thể và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2005-2010; khen thưởng 39 tập thể và 172 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sơ kết phong trào thi đua đợt I-2010

Thanh Duyên