Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động đã thực sự gắn kết, lồng ghép chặt chẽ với các phong trào "Vì an ninh Tổ quốc", phong trào "Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", tạo được chuyển biến tích cực từ học tập sang làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động thực sự là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc, giúp cho mỗi cán bộ, chiến sỹ tự soi lại bản thân, qua đó tự phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc xứng đáng là những điển hình được nhân rộng như: Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Bảo vệ chính trị I, Bảo vệ chính trị IV, Văn phòng, Công an huyện Hà Quảng...

Với những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua, trong 3 năm qua, Công an Cao Bằng có 448 lượt tập thể và 4.862 lượt cá nhân vinh dự được các cấp khen thưởng; trong đó Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì cho 1 tập thể, Huân chương Chiến công hạng ba cho 1 cá nhân, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho 3 tập thể, 3 cá nhân

Thanh Duyên