Theo đó, nhằm tiếp nhận, xử lý những thông tin phản ánh về phẩm chất, đạo đức và các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong khi thi hành công vụ, cũng như sinh hoạt của CBCS Công an tỉnh Bạc Liêu nói chung, lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát TTATGT của CSGT nói riêng, nay Công an tỉnh Bạc Liêu thông báo về việc thiết lập đường dây điện thoại “nóng”, cụ thể như sau: 

Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; số điện thoại: 0913.892.747; 0918.036.378; 0993.219.979; Đại tá Trần Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; số điện thoại: 0913.990.054; 0994.509.888; Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; số điện thoại: 0913.990.033; 0994. 503.888; Trung tá Huỳnh Hữu Trí, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; số điện thoại: 0907.546.449; 0993.371.666; Đại tá Phan Tấn Hưng, Chánh Thanh tra Công an tỉnh Bạc Liêu; số điện thoại: 0913.990.584; 0993.347.043;

Mọi thông tin phản ánh qua các số điện thoại trên sẽ được giữ bí mật. Đồng thời những thông tin cung cấp có giá trị cho lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu sẽ được biểu dương và khen thưởng kịp thời.

Hải Linh