Tổng số xe đạp  UBND thành phố Bắc Giang trao tặng là 50 chiếc, được thiết kế trên cơ sở nghiên cứu các mẫu xe đạp tiên tiến của Việt Nam. Ngoài ra, có cải tiến cho phù hợp với địa hình đường xá cũng như yêu cầu nhiệm vụ của cảnh sát khu vực.

Mục đích là tạo mối quan hệ thân thiện, gần gũi giữa người chiến sỹ công an nhân dân và nhân dân, đặc biệt là nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Ngay sau đó, các cảnh sát khu vực đã đi xuống địa bàn nắm tình hình bằng chiếc xe vừa được trao tặng.  

Việc trang bị xe đạp tuần tra cho lực lượng cảnh sát khu vực là một phần nằm trong giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, từng bước xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an chính quy, thân thiện, gần gũi với nhân dân.

Minh Thúy - Nguyễn Hường