5 năm thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018 Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo gắn với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do Bộ Công an, tỉnh Quảng Ninh phát động. Đặc biệt qua phong trào tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của CBCS hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng Công an Quảng Ninh ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng cờ, bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân

Trong 5 năm, Công an tỉnh Quảng Ninh liên tục được Bộ Công an tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; 2 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 6.454 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng…

Để phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” thời gian tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn, Công an Quảng Ninh tiếp tục tổ chức sâu rộng các hoạt động sinh hoạt chính trị kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều Bác Hồ dạy CAND và lời kêu gọi thi đua ái quốc trong lực lượng Công an toàn tỉnh.

Tuyên truyền, tổng kết, phổ biến những kinh nghiệm cách làm hay của các tập thể, cá nhân trong thực hiện phong trào nhằm thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trước tình hình mới.

Các tập thể và cá nhân nhận giấy khen

Nhân dịp này 9 tập thể cá nhân được Bộ Công an tặng cờ và bằng khen; 22 tập thể và 52 cá nhân được Công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích xuât sắc trong 5 năm thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018.    


Tuấn Hương