Thiếu tướng, GS, TS. Trịnh Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học CSND, cho biết: Những năm qua, công tác đào tạo của nhà trường đã đi vào nề nếp, đảm bảo chặt chẽ và ngày càng chất lượng. Nhà trường đã đạt được nhiều kết quả tốt trong công tác xây dựng các chương trình đào tạo, tuyển sinh, quản lý giảng dạy, xét chọn, giao đề tài, tổ chức các hội đồng đánh giá luận văn, luận án.

Thượng tướng Phạm Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Thiếu tướng, GS, TS. Trịnh Văn Thanh phát biểu tại Hội nghị

Qua đó, học viên, nghiên cứu sinh có kết quả kiểm tra, đánh giá học phần loại khá, giỏi, xuất sắc luôn chiếm tỷ lệ hơn 70%. Học viên, nghiên cứu sinh bảo vệ luận văn xếp loại xuất sắc chiếm 94,65%. Không có học viên có kết quả bảo vệ luận văn loại trung bình khá. Đến nay, nhà trường đã có đội ngũ giảng viên cơ hữu gồm: 1 giáo sư, 11 phó giáo sư, 53 tiến sĩ, 191 thạc sĩ. Nhà trường đã cung cấp cho các trường CAND, Công an các đơn vị, địa phương phía Nam hơn 1300 cán bộ có trình độ sau đại học…

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Phạm Dũng đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đã đặt được của Trường Đại học CSND trong suốt thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, nhà trường cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho học viên được đào tạo sau đại học. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy. Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn nội dung, chương trình đào đạo cần đặt người học vào vị trí trung tâm, giảm lý thuyết, tăng kiến thức thực tế, kỹ năng nghiệp vụ cho học viên. 

Các học viên nhận bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ.

Thường xuyên cập nhật kiến thức mới, nhất là về chuyên môn, nghiệp vụ cho học viên. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở đào tạo. Hoạt động này phải gắn với thực tiễn công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Các luận văn, luận án phải tập trung giải quyết các vấn đề mới phát sinh ngay chính ở đơn vị, địa phương học viên công tác. Mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo để tiếp thu có hiệu quả kinh nghiệm của các nước trên thế giới…

Nhân dịp này, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND, UBND TP Hồ Chí Minh và Trường Đại học CSND đã trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho 33 tập thể, cá nhân, vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm đào tạo sau đại học của nhà trường. Đại học CSND đã công bố tốt nghiệp và trao tặng bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ cho 7 nghiên cứu sinh và 150 học viên.

Đức Mừng