Nhận định yêu cầu, nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ngày càng nặng nề, phức tạp, ngày 25/6/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 47/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị, với mục tiêu cao nhất là nâng cao hiệu quả công tác PCCC, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và sự phát triển ổn định, bền vững của nền kinh tế.

Phóng viên: Trong Chỉ thị 47/CT-TW, Ban Bí thư đã đánh giá cao những nỗ lực, kết quả và hiệu quả công tác PCCC những năm vừa qua. Là “tư lệnh” của lực lượng Cảnh sát PCCC, Thiếu tướng suy nghĩ gì?

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh: Chỉ thị của Ban Bí thư đã nhận định, những năm qua, công tác PCCC đã đạt được những kết quả tích cực. Lực lượng Công an nhân dân, nòng cốt là Cảnh sát PCCC đã tích cực, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân triển khai các biện pháp phòng ngừa; kịp thời chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trong các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đây là một sự động viên, khích lệ rất lớn với cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng Cảnh sát PCCC. Ngoài sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong ngành, kết quả này có được cũng nhờ ý thức, trách nhiệm của người dân về PCCC được nâng cao hơn trước. Tuy nhiên, nhiệm vụ phía trước của lực lượng Cảnh sát PCCC sẽ rất nặng nề, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng cần phải nỗ lực hơn rất nhiều.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh và đoàn công tác kiểm tra, nhắc nhở một cơ sở sản xuất nâng cao ý thức về phòng cháy, chữa cháy.

Phóng viên: Công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân về PCCC có vai trò hết sức quan trọng. Thiếu tướng nhận định thế nào về hiệu quả của hoạt động này?

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh: Chúng tôi luôn xác định, yếu tố quyết định hiệu quả công tác PCCC là thực hiện các biện pháp phòng ngừa và điều đó phải bắt nguồn từ ý thức của người dân. Nếu để xảy ra cháy lớn, thì dù lực lượng có tinh nhuệ đến đâu, phương tiện có tối tân đến đâu cũng là quá muộn, hậu quả không thể lường hết được.

Với lý do đó, bên cạnh việc xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC ngày càng chính quy, tinh nhuệ, công tác mà chúng tôi tập trung, xác định trọng tâm trong các biện pháp phòng ngừa là tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật và kiến thức, kỹ năng PCCC cho các tầng lớp nhân dân.

Mục tiêu cao nhất mà chúng tôi hướng đến là mỗi người dân đều trở thành một chiến sỹ PCCC biết tự bảo vệ tính mạng và tài sản của mình và người thân. Cùng với sự nỗ lực của Cảnh sát PCCC, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu, người dân, người lao động đối với công tác PCCC đã có nhiều thay đổi tích cực.

Để tạo ra bước đột phá trong công tác tuyên truyền, Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư đã nhấn mạnh cần tăng cường công tác này, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc quan tâm triển khai thực hiện. Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, chúng tôi đang tích cực đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức, tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội và người dân, người lao động; biểu dương và nhân rộng các gương điển hình trong phong trào Toàn dân PCCC và CNCH và trong lực lượng Cảnh sát PCCC…

Phóng viên: Cùng với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, thời gian tới, nhiệm vụ PCCC sẽ càng thêm khó khăn, phức tạp… Vậy lực lượng Cảnh sát PCCC đã chuẩn bị những gì để hoàn thành tốt nhiệm vụ?

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh: Trong vài năm gần đây, lực lượng Cảnh sát PCCC đã được Đảng, Chính phủ, Bộ Công an quan tâm đầu tư cả về lực lượng, phương tiện, nhưng Ban Bí thư cũng nhận định, lực lượng Cảnh sát PCCC còn thiếu về số lượng, yếu về nghiệp vụ; phương tiện PCCC và CNCH và các điều kiện hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu. Trong điều kiện khó khăn đó, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ và luôn xác định phải nỗ lực nhiều hơn.

Thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, những yêu cầu về nghiệp vụ của Đảng ủy Công an Trung ương, của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, và đặc biệt là trước sự kỳ vọng của nhân dân, về chủ quan, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện những điểm còn thiếu sót, xây dựng lực lượng vững về chuyên môn, nghiệp vụ, tận tuỵ với nghề, phản ứng nhanh, hiệu quả với các sự cố cháy nổ, tai nạn phức tạp.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng, Chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách, chiến lược cho công tác này. Để làm tốt hơn nhiệm vụ, chúng tôi rất mong có được sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, sự ủng hộ, giúp đỡ của người dân, trước hết để bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình, sau là vì lợi ích của toàn xã hội. Chúng tôi không mong gì hơn là mình… “thất nghiệp”. Vì như thế nghĩa là người dân đang sống bình yên...

Phóng viên: Xin cảm ơn Thiếu tướng!

Vũ Hân