Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Vũ Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài THVN, các đồng chí lãnh đạo Đài THVN và toàn thể cán bộ, phóng viên Đài THVN; chúc mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an với Đài THVN ngày càng phát triển, gắn bó và đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong thời kì mới.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn cùng đoàn đại biểu Bộ Công an chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn nhấn mạnh, trong những năm qua, Đài THVN đã không ngừng lớn mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp Cách mạng vẻ vang của dân tộc, phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới đất nước.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục nhận được sự phối hợp, quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của Đài THVN để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Đài THVN, đồng chí Vũ Văn Hiến chân thành cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và khẳng định: Đài THVN sẽ luôn sát cánh, tích cực ủng hộ lực lượng CAND trong công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Việt Hưng