Thay mặt Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương, Đại tá Đặng Văn Dương, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh trình bầy báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương lần thứ XV, nhiệm kỳ (2010-2015). Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV đề ra. Đã chủ động trong công tác bảo vệ An ninh quốc gia; tình hình trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giải quyết có hiệu quả tai và tệ nạn xã hội…Hiệu lực quản lý Nhà nước về An ninh trật tự (ANTT) ngày càng được nâng cao, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc được phát động mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo ANTT. Công tác lãnh đạo, chỉ huy, công tác tham mưu được quan tâm, đổi mới, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập trung sự lãnh đạo của Đảng với mọi mặt công tác Công an, tạo nhiều nét chuyển biến rõ rệt.

Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ (2015-2020) ra mắt.

Với những kết quả trên, 5 năm qua Công an tỉnh Hải Dương đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất (2011); Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 1 cá nhân; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 15 tập thể và 16 cá nhân…Trong các phong trào thi đua, Công an tỉnh Hải Dương đã đạt danh hiệu Cờ “thi đua xuất sắc” do Chính phủ trao tặng (năm 2010); Bộ Công an tặng (các năm 2010, 2011, 2012); Đảng bộ Công an tỉnh 3 năm liền (2010, 2011, 2012 được Tỉnh ủy tặng Bằng khen về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Thanh Quyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị, Đảng bộ Công an tỉnh phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đúng vai trò, vị trí của công tác xây dựng Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong tình hình mới. Đảng ủy Công an tỉnh phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cần tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và đẩy mạnh phê bình, tự phê bình, xây dựng tính đòan kết, thống nhất trong Đảng bộ và ý thức chấp hành kỷ luật Đảng; nâng cao chất lượng cấp ủy và đội ngũ cán bộ cơ sở.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương lần thứ XVI,  nhiệm kỳ (2015- 2020).

Đặc biệt, lực lượng Công an phải nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, là lực lực lượng nòng cốt chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác phòng chống, lãng phí trong lực lượng Công an tỉnh…

Xuân Mai