Năm 2018, được sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, chiến sỹ (CBCS), Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra, qua đó, đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước. 

Phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm tốt công tác bảo vệ, tổ chức, điều hành lễ viếng các cấp theo đúng quy định; tổ chức tiếp đón, hướng dẫn, đảm bảo an ninh, an toàn, chu đáo, để lại ấn tượng tốt đẹp cho hơn 2 triệu lượt khách trong và ngoài nước vào Lăng viếng Bác. Với những thành tích đã đạt được, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã được Bộ Công an tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho 1 tập thể.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cần bám sát chủ đề, chương trình, kế hoạch hành động của Bộ; tiếp tục thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng gắn với tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điều lệnh, lễ tiết, tác phong; đề cao trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đối với công tác chuyên môn, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cần nắm chắc tình hình an ninh, trật tự, dự báo sát tình hình có thể tác động đến công tác cảnh vệ để kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo, chỉ huy; rà soát các kế hoạch phương án tổng thể bảo vệ mục tiêu các cơ quan Đảng, Nhà nước, để nghiên cứu bổ sung cho phù hợp với bối cảnh tình hình hiện nay. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng thời, chú trọng việc nghiên cứu lựa chọn các giải pháp công nghệ đón đầu thành tựu của cuộc Cách mạng 4.0 để áp dụng, triển khai góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cảnh vệ trong tình hình mới. Tích cực mở rộng hợp tác quốc tế với cảnh vệ các nước để trao đổi thông tin, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ chiến thuật cho CBCS, nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Trần Xuân