Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Báu Hà - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương.

Đồng chí Trần Việt Hùng - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu.

Theo đó, các nhiệm vụ giải pháp trong Nghị quyết TW4 được Đảng ủy Công an tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, liên hệ chặt chẽ với các nội dung của Quy định 55, 101, 08, qua đó vừa đề ra các nhiệm vụ cụ thể gắn với cơ chế thực hiện đã phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nghiêm túc thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH trong tình hình mới…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Sơn,  Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao Công an tỉnh Hà Tĩnh trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa, đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao, nỗ lực rất lớn với tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đại tá Võ Trọng, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.  

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương Công an Hà Tĩnh trong việc làm tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, qua đó người đứng đầu cấp ủy các cấp trong Công an tỉnh Hà Tĩnh thực sự là chỗ dựa tin cậy, là tấm gương để cấp dưới học tập và noi theo.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Việt Hùng – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Hà Tĩnh phải bám sát tinh thần, nội dung Nghị quyết để liên hệ kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đề cao tinh thần tự giác, gương mẫu; tiến hành từ trên xuống; cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu để cấp dưới học tập, làm theo.

Thanh Ngà – Anh Cường