Theo phương án bảo vệ và dự kiến các tình huống xảy ra, Công an tỉnh sẽ huy động một số lượng lớn CBCS các phòng nghiệp vụ và Công an một số huyện thành thị  phối hợp các ngành và địa phương chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, đề ra nhiệm vụ sát hợp và phối hợp chặt chẽ không để bị động, bất ngờ và xảy ra các vấn đề phức tạp về ANTT. Đại diện các đơn vị dự họp đã thảo luận, đóng góp ý kiển hoàn chỉnh phương án bảo đảm ANTT.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Kết luận cuộc họp, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh các đơn vị được phân công phải thực hiện theo đúng kế hoạch của Công an tỉnh. Lực lượng Công an cần phối hợp tốt với các lực lượng liên quan nhất là việc nắm tình hình mọi mặt liên quan đến ANTT để kịp thời chỉ đạo. Lực lượng làm nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, có phương án chi tiết, góp phần tích cực bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động trong chương trình Lễ khánh thành sẽ được tổ chức vào tối ngày 7/8/2015 tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn.
Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông qua Kế hoạch đảm bảo ANTT Lễ khánh thành dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Truông Bồn.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị được phân công phải thực hiện theo đúng kế hoạch của Công an tỉnh.

Hữu Huỳnh – Minh Khôi