Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nêu rõ lực lượng CSTT, CS113 là một trong những bộ mặt của lực lượng CSND.

Thiếu tướng Trần Văn Vệ phát biểu kết luận hội thảo.

Bộ Công an đã giao Tổng cục Cảnh sát là đơn vị tham mưu xây dựng 2 Thông tư mới quy định về chức năng nhiệm vụ của 2 lực lượng trên cho phù hợp với thực tiễn hoạt động. Do đó, Tổng cục Cảnh sát rất mong muốn có sự tham gia tâm huyết của các đơn vị địa phương nhất là địa phương trọng điểm để hoàn thiện thông tư, khi thông tư ra đời áp dụng phù hợp với thực tiễn công tác.

Tại Hội thảo các đại biểu đã đưa ra thảo luận nhiều vấn đề mới, cụ thể và có giá trị cao trong việc xây dựng Thông tư; các ý kiến đều rất sát với tình hình thực tế tại địa phương…

P. Thủy