Tại lễ khai giảng, PGS. TS, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cho biết, lớp học nằm trong kế hoạch thực hiện Đề án thành phần số 5 thuộc Đề án 1229 về “quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phên duyệt. Lớp học sẽ được các chuyên gia đầu ngành của Bộ GD&ĐT giới thiệu 7 chuyên đề, gồm: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo theo tinh thần NQ29 của BCH TW Đảng khóa XI; Chương trình hành động của Chính phủ về “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công lập; Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam; Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học; Điều lệ trường Đại học; Công tác quản trị trường học; Đánh giá kết quả của người học và Chuyên đề về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND” theo tình thần NQ 17 của Đảng ủy CATW và Chỉ thị số 13 của Bộ trưởng Bộ Công an.

PGS.TS, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị phát biểu tại lễ khai giảng.
Lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND và các học viên của lớp học.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc chương trình học lý thuyết trong nước, Ban Tổ chức lớp học bố trí cho các học viên đi học tập và trao đổi kinh nghiệm tại một số cơ sở đào tạo của Nhật Bản trong thời gian 7 ngày.

Thu Uyên