Dự Lễ bế mạc Lớp Bồi dưỡng có Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND.

Qua một tuần tập huấn, các học viên đã được các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Quản lý Giáo dục giảng dạy các nội dung: Chương trình hành động của Chính phủ về đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp Công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”; chiến lược Giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học; Điều lệ trường đại học; công tác quản trị trường học; đánh giá kết quả người học; Công tác giáo dục, đào tạo trong CAND và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong CAND theo tinh thần Nghị quyết 17-NQ/ĐUCA, ngày 28/10/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương…

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND Đỗ Ngọc Cẩn trao chứng chỉ cho các học viên.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND Đỗ Ngọc Cẩn mong muốn các đồng chí học viên khi về công tác tại đơn vị sẽ áp dụng những kiến thức tập huấn sao cho phù hợp nhất với đơn vị của mình, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong các nhà trường; giáo dục, đào tạo trong lực lượng CAND, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao…

Hải Chung