Trung tướng Trần Bá Thiều, Uỷ viên Đảng uỷ CATW, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì Hội nghị. Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an và công tác XDLL 6 tháng đầu năm 2015 do lãnh đạo Tổng cục trình bày tại Hội nghị, nêu rõ: Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ CATW, lãnh đạo Bộ Công an và khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, chủ động thực hiện có hiệu quả chương trình công tác XDLL CAND năm 2015, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND quán triệt Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị.
Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND báo cáo tóm tắt kết quả công tác Công an và công tác XDLL CAND 6 tháng đầu năm 2015.

Kết quả nổi bật là đã tập trung chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; tập trung đề xuất kiện toàn bộ máy Công an các đơn vị địa phương theo Nghị định 106 của Chính phủ; triển khai tổ chức đại hội đảng các cấp trong CAND đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương; triển khai tuyển sinh vào CAND năm 2015 theo đề án cải cách tuyển sinh chung của Nhà nước; kịp thời hướng dẫn đề xuất thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương niên hạn 2015 và nghiên cứu, triển khai Luật CAND năm 2014, Luật Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội sửa đổi trong CAND; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đề án về công tác XDLL CAND…
Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cùng các đại biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Trần Bá Thiều đánh giá cao thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015 của các đơn vị trong Tổng cục, đặc biệt biểu dương một số đơn vị có sự đổi mới tư duy lãnh đạo, điều hành, huy động sức mạnh tập thể, đạt hiệu quả cao trong công tác.

Các đại biểu dự hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015, Trung tướng Trần Bá Thiều nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là các cấp uỷ, đơn vị trực thuộc Tổng cục cần quán triệt thực hiện thật tốt Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị, trong đó giao cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ từng đơn vị trực tiếp phổ biến tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, tổ chức thật tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, góp sức cùng các lực lượng và nhân dân tôn vinh vị thế, uy tín, danh dự, phẩm giá của lực lượng Công an; tổ chức Đại hội Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND, tiến tới Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND trình bày tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Tổng cục trưởng cũng yêu cầu các học viện, trường CAND đề cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức nghiên cứu và thực hiện việc xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp công an đảm bảo đúng người, đúng chất lượng, có đội ngũ sinh viên tốt nhất. Đối với các cơ quan báo chí cần hoạt động hết công suất, bằng trí tuệ, trách nhiệm cao để tuyên truyền sâu đậm, chất lượng các hoạt động của Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND từ nay đến cuối năm…

Anh Hiếu – Quỳnh Vinh