Thiếu tướng Nguyễn Văn Khuông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam báo cáo khái quát những kết quả nổi bật về nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng trong năm 2014; kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo tốt công tác ANTT và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ trong dịp tết Ất Mùi 2015.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Nam.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Năm 2014, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; của Tỉnh ủy, UBND Hà Nam và sự đoàn kết, hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng Quân đội - Công an, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự giúp đỡ của nhân dân; các lực lượng Công an Hà Nam đã chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh và phát động, thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, do đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm tốt, không để xảy ra “đột xuất, bất ngờ”.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch cũng đề nghị lực lượng Công an Hà Nam, trong năm 2015, phối hợp với lực lượng Quân đội bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới lần thứ XII của Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Trước mắt, trong dịp tết Nguyên đán, cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nam tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đoàn kết, khắc phục khó khăn, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội để nhân dân vui tết đón xuân an toàn, lành mạnh.

Sơn Dũng