Theo báo cáo của Công an tỉnh An Giang, trong năm 2014 và 5 tháng đầu năm 2014, công tác hậu cần, kỹ thuật có nhiều thuận lợi và đạt được hiệu quả trên các lĩnh vực tài chính, xây dựng cơ bản, y tế, vật tư phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật; tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an toàn tỉnh, đáp ứng như cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng, đảm bảo phục vụ cho tình huống đột xuất, giải quyết nơi ăn, ở, làm việc của CBCS.

Đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể CBCS Công an tỉnh An Giang; sự ủng hộ có hiệu quả và chỉ đạo sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang.

Trung tướng Bùi Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tại buổi làm việc. 
Đoàn công tác của Bộ Công an cùng lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu trong thời gian tới, Công an tỉnh An Giang tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm; chủ động tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền, giữ vững tình hình ANCT, ANTT trên địa bàn; duy trì thường trực, sẵn sàng chiến đấu không để xảy ra các tình huống bất ngờ; bảo vệ an toàn, thành công Đại hội Đảng bộ các cấp; làm tốt công tác dự báo chiến lược về công tác hậu cần, kỷ thuật, tài chính; nâng cao nhận chuyển công tác kỹ thuật, hậu cần từ đảm bảo sang chủ động phục vụ; tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt trong công tác hậu cầu, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ huy, chiến đấu của lực lượng Công an tỉnh An Giang.

Văn Vĩnh