Tại Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng đã báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác của đơn vị năm 2014, tình hình nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi và nêu lên một số mục tiêu công tác trọng tâm. Năm 2014 cán bộ, đảng viên Đảng bộ, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục duy trì và đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan toả rộng trong các tầng lớp nhân dân, phục vụ thiết thực công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương (CATW) và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của lực lượng CAND năm 2014 tạo được nhiều điểm nhấn và được nhân dân hết sức đồng tình, ủng hộ; góp phần quan trọng thay đổi nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân về ý nghĩa, vai trò của phong trào. Chia vui với những kết quả đơn vị đạt được và nhất trí với những phương hướng công tác, Thượng tướng Bùi Văn Nam yêu cầu Cục Xây dựng toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục phát huy, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ công tác năm 2015. Có nhiều sáng kiến tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và lực lượng Công an, đặc biệt là 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng đã thăm, kiểm tra công tác đảm bảo ANTT sau Tết của Viện Chiến lược và Khoa học Công an; Cục Đối ngoại – Bộ Công an. Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo hai đơn vị, Thiếu tướng Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học Công an; Thiếu tướng Trần Gia Cường, Cục trưởng Cục Đối ngoại – Bộ Công an đã báo cáo kết quả công tác năm 2014; công tác trực ban, trực chiến trước, trong và sau Tết cũng như phương hướng thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu xuân Ất Mùi. Theo đó, 100% cán bộ, chiến sĩ của hai đơn vị đều chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước và Bộ Công an trong thời gian nghỉ Tết, không để xảy ra các sự vụ phức tạp. Thời gian nghỉ tết kéo dài nhưng các đơn vị vẫn duy trì chế độ trực ban, trực chiến, tiếp nhận và xử lý thông tin từ các đơn vị, địa phương để kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ báo cáo công tác trực ban, trực chiến Tết Ất Mùi.
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Viện Chiến lược và khoa học Công an.

Đánh giá cao những đóng góp của Viện Chiến lược và khoa học Công an trong năm vừa qua, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, năm 2015 là năm có nhiều biến chuyển quan trọng về tình hình an ninh thế giới, tình hình chính trị - xã hội trong nước. Do đó, Viện cần phát huy vai trò, đóng góp đắc lực vào công tác nghiên cứu chiến lược và khoa học, đặc biệt là công tác dự báo tình hình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm trong tình hình mới cũng như những yêu cầu của Đảng uỷ CATW và lãnh đạo Bộ Công an.

Khẳng định năm 2015 đất nước sẽ hội nhập toàn diện, sâu sắc vào khu vực và thế giới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ, công tác đối ngoại của lực lượng Công an phải có những bước đổi mới tích cực. Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng, Cục Đối ngoại – Bộ Công an sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, công tác đối ngoại sẽ đạt được những kết quả hết sức quan trọng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng…

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Cục Đối ngoại.
Thiếu tướng Trần Gia Cường, Cục trưởng Cục Đối ngoại báo cáo công tác trực ban, trực chiến Tết Ất Mùi.                  
Quỳnh Vinh