Ngày 5/5, tại Hà Nội, Bộ phận Thường trực giúp việc Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND) (19/8/1945 - 19/8/2015); 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (2005-2015) - (Bộ phận Thường trực giúp việc) cho Ban Tổ chức Quốc gia, đã tổ chức Phiên họp thứ V.

Dự Phiên họp có Trung tướng Trần Bá Thiều, Phó Trưởng Ban tổ chức Quốc gia, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND. Trung tướng Lê Văn Đệ, Trưởng Bộ phận Thường trực giúp việc Ban Tổ chức Quốc gia, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì Phiên họp.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Phó Trưởng Ban tổ chức Quốc gia, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

Tại Phiên họp, đại diện Bộ phận Thường trực giúp việc đã báo cáo tóm tắt kết quả triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm (từ 16/4 đến 5/5); phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2015, nêu rõ: Bộ phận Thường trực giúp việc cho Ban Tổ chức Quốc gia đã tích cực theo dõi, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện; các đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu, tổ chức các hoạt động kỷ niệm đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai toàn diện các hoạt động kỷ niệm, đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra.

Công an các tỉnh, thành phố đã tham mưu cho Tỉnh ủy, thành ủy có văn bản chỉ đạo; UBND tỉnh, thành phố có kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ở cấp tỉnh, huyện, xã, phường. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Trưởng Bộ phận Thường trực giúp việc Ban Tổ chức Quốc gia, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì Phiên họp.

Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an căn cứ nhiệm vụ được phân công đã tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm với nhiều hoạt động trọng tâm.

Tại Phiên họp, Bộ phận Thường trực giúp việc đã nêu 5 nhóm công việc dự kiến triển khai trong thời gian tới; thông báo về hoạt động quan trọng của Bộ Công an, trong đó có Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm văn học, báo chí xuất sắc về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… dự kiến diễn ra vào ngày 18/5 tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Trung tướng Trần Bá Thiều bày tỏ nhất trí cao với những nhóm công việc mà Bộ phận Thường trực giúp việc đã nêu ra; đồng thời  yêu cầu Bộ phận giúp việc và các đơn vị chức năng liên quan căn cứ công việc được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất; trong đó chú trọng đến các nhiệm vụ trọng tâm.

Đặc biệt chú ý tới việc xây dựng kế hoạch, Chương trình Lễ Mít tinh; Màn sử thi nghệ thuật… Đại hội khỏe vì An ninh Tổ quốc (ANTQ) phải chú trọng đến những màn biểu diễn của vũ thuật, võ thuật thể hiện được tinh hoa, sức mạnh của lực lượng CAND, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự Phiên họp.

Về Ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ, Cục Xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với chính quyền các địa phương để tổ chức điểm, rút kinh nghiệm để tổ chức tốt Ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở.

Về Đại hội thi đua, các đơn vị phải chuẩn bị tốt Đại hội thi đua cơ sở, có tính thuyết phục cao, xúc động, sâu sắc, có giá trị nhân văn tốt, nêu bật những gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của lực lượng CAND, Đại hội dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 8/2015.

Báo chí trong và ngoài CAND tăng cường công tác tuyên truyền về các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc gắn với công tác đảm bảo ANTT và các gương điển hình tiên tiến trong công tác, chiến đấu.

Tiếp tục chương trình phối hợp giữa Tổng cục Chính trị CAND và Quân đội nhân dân từ nay đến lễ kỷ niệm… Bộ phận Thường trực giúp việc tập hợp các ý kiến tại Phiên họp để hoàn thiện kế hoạch cho phù hợp, đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra…

Anh Hiếu