Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Đại tá Bùi Sơn Hiển, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu Tổng cục Chính trị CAND; Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Tổng Biên tập - Giám đốc Nhà Xuất bản CAND: Đại tá Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND…

Dự Hội nghị, về phía Báo CAND, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo CAND chủ trì Hội nghị;  các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Biên tập Báo, lãnh đạo các Ban; toàn thể phóng viên, biên tập viên, công nhân viên Báo CAND…

Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Tổng biên tập trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm, nêu rõ: Năm 2014, Báo CAND đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình công tác và nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ Báo CAND đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện để Báo CAND tiếp tục phát triển vững chắc, khẳng định vị thế là một trong những tờ báo lớn của cả nước. Ấn phẩm Báo CAND và các Chuyên đề được đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước đón nhận. Báo CAND còn thường xuyên làm tốt công tác Xã hội - Từ thiện, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền và hoàn thành được nhiều công tác lớn do cấp trên giao, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) và xây dựng lực lượng (XDLL) CAND trong sạch, vững mạnh…

Báo CAND đã làm tốt các công tác XDLL và công tác tuyên truyền, báo chí. Theo đó, Báo CAND đã tăng cường biện pháp quản lý và nâng cao chất lượng các ấn phẩm, tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, xây dựng Báo CAND phát triển toàn diện, vững chắc. Tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp đổi mới các viết, tăng tính nhân văn, tính chính trị, thời sự và tính toàn quốc của tờ báo; tích cực cải tiến, nâng cao chất lượng tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ hội nhập.

Báo đã thực hiện phương châm “Đúng và hay”, “Bám đời sống”, đổi mới tất cả các thể loại ấn phẩm, luôn bám sát tôn chỉ mục đích và tiêu chí “Nhân văn- Tin cậy- Kịp thời” và bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao…         

Cùng với 6 ấn phẩm báo in tuyên truyền hiệu quả, Báo CAND điện tử với giao diện, cách trình bày được cải tiến, thông tin thiết thực, cập nhật, hấp dẫn đã đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh, phục vụ bạn đọc trên mạng Internet. 

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, các đại biểu đã đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm của Báo CAND trong thời gian tới.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND chủ trì Hội nghị.

Tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2014, Báo CAND, Ban Chuyên đề An ninh thế giới tuần được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Báo CAND với nhiều bài viết có nội dung đóng góp tích cực trên mặt trận văn hóa, tư tưởng được các cơ quan quản lý báo chí biểu dương, khen thưởng.

Tại Giải báo chí quốc gia năm 2013, Báo CAND  đoạt 1 giải B, 1 giải C; nhiều phóng viên đoạt giải báo chí về các đề tài An toàn giao thông: Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc và đề tài An ninh, trật tự do Hội Nhà báo Việt Nam và các bộ, ngành phát động trong năm 2014…

Hội nghị đã tiến hành trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Văn Miên đã truyền đạt kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70; phương hướng công tác của lực lượng CAND và của Tổng cục Chính trị CAND năm 2015; Định hướng tuyên truyền của Báo CAND năm 2015. Theo đó, năm 2015, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70, các Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 của Đảng ủy CATW và Đảng ủy- Lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, để chủ động hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ báo chí, Báo CAND đã xây dựng Chương trình công tác với mục tiêu, yêu cầu cụ thể và nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện nội dung, nhiệm vụ công tác tuyên truyền và công tác XDLL, hậu cần; thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015…

Báo CAND tiếp tục thực hiện tốt vai trò, vị trí là Cơ quan ngôn luận của Đảng ủy CATW- Bộ Công an và chức năng tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an về lĩnh vực ANQG, TTATXH và XDLL CAND. Trong đó, tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy CATW- Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2015 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm, giai đoạn 2011-2015; kết quả Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng…Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND,10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc…

Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng Biên tập Báo CAND trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hữu Ước đã đánh giá cao, biểu dương thành tích của Báo CAND đã đạt được trong năm 2014. Từ lãnh đạo đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên, công nhân viên đều đồng sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các ấn phẩm Báo CAND đều có bản sắc riêng, phóng viên viết đã chắc tay hơn; Báo có thêm nhiều chuyên mục mới được bạn đọc quan tâm, nổi bật là tuyên truyền đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch…

Thượng tá Phạm Khải, Phó Tổng Biên tập Báo CAND trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Hữu Ước yêu cầu: Năm 2015, Báo CAND tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được cấp trên giao, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Làm tốt công tác xây dựng Đảng, XDLL, hậu cần. Cải tiến, nâng cao chất lượng các ấn phẩm Báo CAND; tăng cường sử dụng đội ngũ cộng tác viên và tiếp tục quan tâm đến đội ngũ cộng tác viên để làm phong phú thêm nội dung, góp phần nâng cao chất lượng tờ Báo. Báo CAND cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, lựa chọn đội ngũ cán bộ chủ chốt theo hướng chuyên sâu, có trình độ, tâm huyết với nghề. Báo CAND phải luôn luôn đổi mới, tạo ra bản sắc riêng, các cây bút cần tạo dấu ấn riêng. Có chế độ khuyến khích, động viên và quan tâm, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sỹ… nhằm nâng cao chất lượng, uy tín của Báo CAND trong thời gian tới...

Anh Hiếu