Dự cuộc họp có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Phó trưởng BCĐ; đồng chí Hà Thị Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Phó trưởng BCĐ. Cùng dự cuộc họp có đại diện các tổ chức: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi...

Qua hơn 1 năm triển khai Chương trình phối hợp về việc “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” (gọi tắt là Chương trình phối hợp số 09) ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các thành viên BCĐ đã phát huy tốt vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tập trung chỉ đạo các cấp triển khai, thực hiện nghiêm túc Chương trình, gắn với thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị mình.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại cuộc họp.

Đặc biệt, sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 20/8 đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, lực lượng Công an các cấp đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục tham mưu cho BCĐ đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo, vùng tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, nơi tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất…

Các địa phương trong toàn quốc đã tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới” và triển khai Chỉ thị số 09 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo”. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước hoạt động của các loại tội phạm; duy trì và phát huy các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao sự phối hợp của các đồng chí trong BCĐ, đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động trong tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Việc làm tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm qua đã góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và tăng vị thế đối ngoại của đất nước trên trường quốc tế.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu tại cuộc họp.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu các thành viên BCĐ chỉ đạo các cấp thời gian tới tiếp tục thực hiện thật tốt Chương trình phối hợp 09; việc thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ phải gắn với các phong trào cách mạng khác, như phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”,“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… Đồng thời thường xuyên chú ý việc sơ, tổng kết phong trào, phát hiện các mô hình điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo để đưa ra nhân rộng ở các địa phương…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng nhấn mạnh việc tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng CAND với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đề cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động trong thực hiện phong trào vì ANTQ; tăng cường công tác tuyên truyền trên các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng CAND…

Quỳnh Vinh