Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2014, Cục Đối ngoại - Bộ Công an đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, tham mưu phục vụ đắc lực cho lãnh đạo Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, hợp tác quốc tế. Tập trung nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề quốc tế liên quan đến an ninh quốc gia, góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của đất nước.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho đơn vị tập thể của Cục Đối ngoại.

Qua quan hệ hợp tác đối ngoại, đã hình thành được thế trận an ninh về đối ngoại trong phòng, chống tội phạm; nâng cao vị thế, tiềm lực của lực lượng Công an nhân dân trên trường quốc tế cũng như đóng góp quan trọng vào công tác đối ngoại chung của Đảng, Nhà nước. Vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước để phát triển, mở rộng quan hệ hợp tác với cơ quan an ninh, cảnh sát các nước và các tổ chức quốc tế; tích cực góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội cũng như xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, làm tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước về đối ngoại, giúp lãnh đạo Bộ Công an ký kết, triển khai thực hiện có hiệu quả các Hiệp định, Nghị định thư hợp tác với cơ quan an ninh, nội vụ các nước; qua đó nâng tầm quan hệ hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài khu vực lên bình diện mới.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh tổ quốc năm 2014, Cục Đối ngoại có 37 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang Hạng Nhì và Hạng Ba; 2 tập thể, 1 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; Cục Đối ngoại được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh cùng với sự phát triển của ngoại giao Việt Nam, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của lực lượng Công an nhân dân trong năm qua dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đã có những bước tiến quan trọng.

Toàn cảnh Hội nghị.

Về nhiệm vụ hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trong thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh Cục Đối ngoại cần đổi mới công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của lực lượng Công an nhân dân; mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác song phương, đa phương với các đối tác; đưa các mối quan hệ đã được thiết lập với cơ quan thực thi pháp luật của các nước và tổ chức quốc tế đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Phối hợp chặt chẽ với các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tăng cường củng cố và không ngừng mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước và các tổ chức quốc tế; tạo vị thế và nâng tầm ảnh hưởng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại trong thời kỳ hội nhập toàn diện hiện nay…

Việt Hưng - Ảnh Việt Hưng.