Cảnh sát PCCC Hải Phòng vừa thành lập Bệnh xá thuộc Phòng Hậu cần và trang bị kỹ thuật trên cơ sở Đội quản trị y tế. Bệnh xá Cảnh sát PCCC Hải Phòng chịu sự hướng dẫn chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Cục y tế, Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Bệnh xá có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và quản lý công tác y tế theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an; quản lý sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ, lập kế hoạch mua sắm, cấp phát thuốc, dụng cụ y tế, thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng dẫn vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch và vệ sinh môi trường tại các khu vực nhà làm việc, doanh trại đóng quân thuộc cảnh sát PCCC…

Hiện, bệnh xá có 6 y, bác sĩ, quy mô 12 giường bệnh với biên chế tỉ lệ trung bình 0,5 người/giường bệnh. Nhân dịp này, cán bộ, chiến sĩ cùng ôn lại lịch sử và những đóng góp của ngành y tế.

Đ.H.