Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Nguyễn Văn Lưu, Chánh thanh tra Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Công an, năm 2017, lực lượng Thanh tra CAND đã dự báo tốt tình hình, chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Công an tổ chức nhiều cuộc thanh tra hành chính, chuyên ngành, tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm đang được xã hội quan tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị.

Qua thanh tra đã động viên kịp thời những đơn vị, cá nhân làm tốt, đồng thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kịp thời kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục nâng cao chất lượng, hiệu quả những lĩnh vực công tác được thanh tra. 

Thanh tra CAND tích cực tham mưu Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai các biện pháp để chủ động phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. 

Lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an trao danh hiệu cho các cá nhân.

Chánh thanh tra Bộ Công an trao cờ của Bộ Công an cho tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương những kết quả mà lực lượng Thanh tra CAND đã làm được trong thời gian qua, đồng thời nêu ra những hạn chế của Thanh tra CAND như: chất lượng một số cuộc thanh tra còn hạn chế, việc quy trách nhiệm cá nhân và xử lý đối với các thiếu sót, sai phạm đôi lúc còn nể nang, thiếu kiên quyết; việc thanh tra, kiểm tra, xác minh, giải quyết một số vụ khiếu nại, tố cáo ở cơ sở chưa đảm bảo đúng thời hạn và quy trình; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra chưa được Công an các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện…

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu trong năm 2018, Thanh tra CAND cần phải phát huy các mặt tích cực đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại. 

Quang cảnh hội nghị.

“Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Thanh tra CAND tích cực tham mưu, đề xuất các biện pháp thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng,tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm đang được xã hội quan tâm; kịp thời phát hiện, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Thanh tra CAND, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Công an các cấp. Qua đó đề xuất các giải pháp khắc phục,  nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác nhằm đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay”, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh.

Nguyễn Hưng