Dự buổi khảo sát có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Hiện nay, Đoàn Thanh niên Bộ Công an là tổ chức Đoàn cấp tỉnh gồm 63 tổ chức Đoàn thực thuộc. Đây là lực lượng có vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp tiến hành công tác thanh niên trong CAND; trực tiếp tổ chức, triển khai các công tác đoàn và phong trào thanh niên tại Công an các đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Việc ban hành và triển khai thực hiện Quy chế 189 là căn cứ quan trọng để Đoàn Thanh niên Bộ Công an tham mưu cho Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ban hành các văn bản nhằm chuẩn hoá cán bộ Đoàn từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Quy chế đã có tác động tích cực đến tổ chức và đội ngũ cán bộ Đoàn hiện nay của lực lượng CAND, tạo thuận lợi cho công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và luân chuyển điều động trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, trong 10 năm qua, từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy chế cán bộ Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn trong lực lượng CAND không ngừng được trẻ hóa, củng cố cả về số lượng và chất lượng.

Đồng chí Bùi Quang Huy kết luận buổi khảo sát.

Công tác lựa chọn, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và luân chuyển cán bộ Đoàn luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, tạo điều kiện. Nhiều cán bộ Đoàn sau khi hết nhiệm kỳ công tác được điều động, bổ nhiệm giữ vị trí lãnh đạo quan trọng trong lực lượng CAND.

Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn trong lực lượng CAND hiện nay vẫn còn một số bất cập, gây ra những khó khăn nhất định trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tiến hành công tác đoàn và phong trào thanh niên trong Công an hiện nay.

Để giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành kế hoạch nghiên cứu, xây dựng Đề án về tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND, trong đó có Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong CAND, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập nghiên cứu, xây dựng Đề án.

Theo đó, khi hoàn thành Đề án, về cơ bản, những vấn đề còn tồn tại về đội ngũ cán bộ Đoàn sẽ được giải quyết phù hợp với các quy định của Đảng, Điều lệ của các tổ chức chính trị xã hội và đặc thù của lực lượng CAND…

Toàn cảnh buổi làm việc.
Các đại biểu tại buổi khảo sát.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung trong Quy chế cán bộ Đoàn như: công tác thực hiện và tham mưu với cấp uỷ về quy hoạch cán bộ Đoàn; kết quả việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn; công tác tham mưu cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia các hoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ…

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Bùi Quang Huy khẳng định, thông qua buổi làm việc, Đoàn khảo sát đã ghi nhận những kết quả triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn và một số vấn đề đặc thù trong công tác thanh niên của lực lượng CAND.

Những kiến nghị, đề xuất cũng được Đoàn khảo sát ghi nhận đầy đủ, chân thực. Trên cơ sở đó, đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị Đoàn Thanh niên Bộ Công an tiếp tục có báo cáo cụ thể, chi tiết về vấn đề này gửi Ban Bí thư Trung ương Đoàn làm cơ sở kiến nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng…

Vũ Linh